Rocznik Europeistyczny, 4, 2018, ss.124

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo od redakcji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.1

Download articleDownload article

Quo Vadis Europe? Some thoughts on the European Union social policy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.2

AbstractDownload articleDownload article

social politics, societal development, social values, human dignity, solidarity, responsibility, social cohesionpolityka społeczna, rozwój społeczny, wartości spoleczne, godność człowieka, odpowiedzialność, solidarność i spójność społeczna

Trzy logiki geopolityczne brexitu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.3

AbstractDownload articleDownload article

brexit, geopolityka, Unia Europejska, Brexit, geopolitics, European Union

„Wygrani” i „przegrani”. Analiza zmian poparcia uzyskanego przez radnych sejmików wojewódzkich kandydujących do parlamentu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.4

AbstractDownload articleDownload article

radni sejmików wojewódzkich, wybory parlamentarne, kariera polityczna, „wygrani”, „przegrani”, provincial assembly councillors, parliamentary elections, political career, “winners”, “losers”

Kontrola mobilności a suwerenność terytorialna państw

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.5

AbstractDownload articleDownload article

kontrola mobilności, kontrola graniczna, zarządzanie granicami UE, strefa Schengen, suwerenność terytorialna, mobility control, border control, European Union border management, Schengen area, territorial sovereignty

Rola NATO w regulacji światowego porządku. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w XXI wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.6

AbstractDownload articleDownload article

polityka, konflikt, bezpieczeństwo międzynarodowe, NATO, współpraca militarna, politics, conflict, international security, NATO, military cooperation

Etyka zawodowa żołnierzy Wojska Polskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.7

AbstractDownload articleDownload article

etyka zawodowa, kodeks, żołnierz zawodowy, professional ethics, code, professional soldier

Teoretyczne założenia crowdfundingu oraz jego regulacje prawne w Unii Europejskiej i w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.8

AbstractDownload articleDownload article

crowdfunding, finansowanie społecznościowe, crowdsourcing, alternatywne finansowanie, platforma crowdfundingowa, regulacje unijne, crowdfunding, funding of a crowd, crowdsourcing, alternative funding, crowdfunding platform, European Union regulations

Recenzja książki Joanny Dyduch Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego, Wrocław 2016, ss. 456

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.9

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout