Articles

Arkadiusz Barut

Articles

Od prawa naturalnego do praw człowieka. Ewolucja idei praw naturalnych w europejskiej myśli prawno-politycznej

AbstractDownload article

prawo naturalne, uprawnienia naturalne, prawa podmiotowe, prawa człowieka, natural law, natural rights, subjective rights, human rights

Postmodernistyczna struktura i hermeneutyczny autorytet, czyli polityczne implikacje dwóch ponowoczesnych nurtów filozoficznych

AbstractDownload article

postmodernizm, hermeneutyka, autorytet, Derrida, Gadamer, postmodernism, hermeneutics, authority

Tradycja i rewolucja. Konserwatyzm immanentny Josepha de Maistre’a

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout