Articles

Waldemar Sobera

waldemar.sobera@uwr.edu.pl

Articles

Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza

AbstractDownload article

Review: Marcin Anaszewicz (2015). Komunikowanie rządowe w Polsce. Perspektywa instytucjonalna [Government Communication in Poland. An Institutional Perspective]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 272, ISBN: 978-83-229-3471-5

Download article

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako element polityki państwa

AbstractDownload article

strategia, bezpieczeństwo, Polska, 2014, zagrożenia, strategy, security, Poland, 2014, threats

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout