Komitet Redakcyjny

 

Prof. UWr, dr hab. Paweł Turczyński – redaktor naczelny (UWr, Polska)

Dr hab. Rafał Juchnowski – zastępca redaktora (UWr, Polska)

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout