Reviewers

2017:

 

- Prof. nadzw., dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, Instytut Socjologii WNS UWr

- Dr hab. Jerzy Żurko, Instytut Socjologii WNS UWr

Andrzej Jabłoński

- Dr hab. Renata Duda, Instytut Studiów Międzynarodowych WNS UWr

- Prof. nadzw., dr hab.Krzysztof Kociubiński, Instytut Studiów

Międzynarodowych WNS UWr

- Dr hab. Krystyna Rogaczewska - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk

Społecznych

- Prof. nadzw., dr hab.Ireneusz Kraś, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w

Kielcach

 

 

Renata Duda

Wojciech Horyń

Andrzej Jabłoński

Krzysztof Kociubiński

Teresa Łoś-Nowak

Magdalena Musiał-Karg

Zdzisław W. Puślecki

Janusz Ruszkowski

Barbara Wiśniewska-Paź

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout