The role of human capital in the EU in the face of the development of the information society

  1. Radosław Kupczyk

Abstract

In the information society, knowledge is the basis of education and culture and the most important production factor. Information and communications technology (ICT) significantly promotes interaction and exchange between individuals, business enterprises and other organizations, the utilization of information, and the provision of services and access to them. This paper aims to analyze the role of human capital in contemporary society from different perspectives. It provides an up-to-date guide to the nature and role of human capital in contemporary organizations and the roles that government, business and non-government institutions can play in facilitating its development.

 


Rola kapitału ludzkiego w UE wobec rozwoju społeczeństwa informacyjnego


W społeczeństwie informacyjnym wiedza jest podstawowym elementem obszaru edukacji i kultury oraz najważniejszym czynnikiem produkcji. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) znacząco sprzyjają interakcji i wymianie informacji pomiędzy jednostkami, przedsiębiorstwami i pozostałymi organizacjami, ułatwiają korzystanie z informacji i usług oraz zapewniają lepszy dostęp do nich. Celem artykułu jest analiza roli kapitału ludzkiego we współczesnym społeczeństwie przeprowadzona z wykorzystaniem różnych perspektyw. Przeanalizowano w nim aktualne znaczenie kapitału ludzkiego we współczesnych organizacjach oraz rolę, jaką rząd, firmy, instytucje pozarządowe mogą odegrać w procesie jego rozwoju.

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

1, 2015

Pages from 107 to 120

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout