Postawa rolników z powiatu bolesławieckiego wobec środowiska przyrodniczego

  1. Barbara Panciszko

Abstract

 

Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań na temat postaw rol­ników z powiatu bolesławieckiego wobec środowiska naturalnego. W artykule scharakteryzowane zostało rolnictwo i walory przyrodnicze we wskazanym subregionie. Następnie przedstawiono wy­niki ankiety przeprowadzonej wśród rolników, która miała na celu określenie, w jakim stopniu czują się oni odpowiedzialni za stan środowiska przyrodniczego, czy podejmują działania na rzecz jego ochrony oraz czy oczekują za nie wynagrodzenia. Dodatkowo zaprezentowano zróżnicowanie opinii dotyczących wskazanych kwestii w zależności o wieku badanego oraz wielkości posiadanego przez niego gospodarstwa rolnego.

Attitude of farmers from Bolesławiec County towards the natural environment


The purpose of the study is to present the results of the survey among farmers in district of Bolesławiec. Its purpose was to examine the attitudes of farmers to the environment. Agriculture in the specified subregion was characterized and then there was presented its natural beauty. Subsequently there were presented the results of a survey of farmers, which had to determine whether they feel responsible for the state of the natural environment, and take action on its behalf, or whether there are waiting for compensation. There was indicated diversity of opinions among the three age categories, depending also on the size of the farm.

 

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

3, 2017

Pages from 97 to 109

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout